Functionaliteiten Hosted Exchange

E-maildomeinen

U kunt natuurlijk zelf e-maildomeinen toevoegen en beheren. Tevens kunt u extra e-maildomeinen (alias domeinen) per klant toevoegen. Vaak hebben gebruikers naast bijvoorbeeld een .nl domein ook een .com domein waar e-mails op ontvangen worden. Door het alias e-maildomein aan de klant toe te voegen komt de optie bij de e-maibox beschikbaar om hier ook alias e-mailadressen voor toe te voegen.

E-mailboxen

Er zijn vele instellingen die per e-mailbox kunnen worden ingesteld. Behalve de standaard instellingen zijn ook de volgende instellingen mogelijk: protocollen (IMAP, OWA, MAPI, Active Sync), het verzend- en ontvanglimiet, waarschuwingsberichten bij het bijna vol zijn van de e-mailbox, aliassen, versturen namens, lidmaatschap op distributielijsten, doorsturen van e-mail naar andere gebruikers in hetzelfde domein, rechten over de mailbox aan andere gebruikers geven, etc.

Distributielijsten

Het aanmaken van distributielijsten is één druk op de knop. Hier zijn ook weer een legio aan mogelijkheden voor. Voorbeelden hiervan zijn: het toekennen van gebruikers aan de distributielijst, het niet weergeven in de global address list (GAL), het kunnen accepteren van alleen interne of alleen externe e-mails (van buitenaf), het aanpassen van het primaire e-mailadres, aliassen toevoegen, etc.

Public Folders

Er kan ook gebruik gemaakt worden van public folders. Microsoft raadt het niet aan en is eigenlijk voornemens deze uit de Exchange dienst te verwijderen. Wij ondersteunen op het moment alleen de gewone public folders (dus niet de mail enabled public folders). De opties bij de public folders beperken zich tot het kunnen uitdelen van rechten aan de verschillende gebruikers.